Vikram Sarabhai Science Initiative SPOT Assessment 2017.

Vikram-Sarabhai-Science-Initiative-SPOT-Assessment-2017
News & Updates

Vikram Sarabhai Science Initiative SPOT Assessment 2017.

The following students have qualified for the Vikram Sarabhai Science Initiative SPOT Assessment and are ranked as follows in the state:-

BRIGHT SPOT QUALIFIERS

NAMERANK
DEVIN GHOSH16
ANN SUSAN SONY3
MAITREYA VARMA5
GRACE MATHEWS8
SHRADHA R NAMBOOTHIRI9
NANDANA SAJU26
ANJU SUBRAMANIAN4
ANANYA SREE NADHAN10
TOBIN PRASAD15
KEVIN GHOSH35
ANANJAN PILLAI5
SHANE SAROSH7
YOHAN KOSHY JACOB9
KRISHNA PRIYA GOKUL17
SIDHANTH MANAPETTY17
ADHINAA ARCHANA SHINE18

SPOT QUALIFIERS

NAMERANK
AKANSHA KUMAR9
RIANNA ADATTEL13
AVANTHIKA S KARTHA18
CHINMAYI S MANOJ20
ADITHYA KRISHNAN23
SRUTHI SUBRAMANIAM1
VISHAAL DARSHAN V6
ADITYA DILEEP15
ANN SARAH PAUL16
FAHEEM MOHAMMED4
ARPAN GEORGE MATHES9